Gent de Bunyola

FRANCINA JAUME GUARDIOLA

Amb la col·laboració de Jaume Corbera Pou
Creative Commons License

Els escrits de http://gentdebunyola.blogspot.com/ estan subjectes a una llicència de Reconeixement-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons


Fa anys i motivada pel meu marit, en Jaume, vaig emprendre una tasca de recuperació de la memòria del poble de Bunyola, poble en el qual visc i on he passat mitja vida, aqui hi faig feina i he format la meva vida tan professional com familiar.

Des del primer moment, i donat el meu caràcter obert i integrador, em vaig relacionar amb molta de gent del poble, principalment amb aquella que, sense haver fet grans fets, eren essencials per a la vila, uns dins el món del teatre, uns altres fent una biblioteca pública, un altre fent de carter... Em vaig decidir a conèixer un poc més la història del poble, a través d'aquesta gent i de les seves experiències i vivències.

La tasca més complicada era qui entrevistar. Vaig fer una tria molt personal, perquè segurament vaig deixar personatges encara ara vius, interessants, l'aportació dels quals hauria estat igualment rica. Però vaig optar per entrevistar aquelles persones que, per la seva feina molt lligada al dia a dia al poble, o per la seva aportació tant política com cultural em podien oferir la informació que cercava.

Tampoc he pretès amb aquestes entrevistes fer un treball històric sobre el poble de Bunyola, però sí conèixer millor costums, maneres de viure, festes i esdeveniments, partint de l'experiència personal dels personatges entrevistats.

Em sap greu que la majoria de les persones entrevistades ja no hi són. M'hauria agradat que aquestes converses bunyolines s'haguessin pogut publicar abans i com cal, però ja sabem com va la política d'un poble petit com el nostre; la por de prendre protagonisme a persones que també fan feina per a la recuperació de la memòria del poble i el desinterès cultural dels dirigents polítics m'han forçat a fer aquesta publicació “virtual”.

Dedic aquestes quatre línies a totes les persones que molt amablament varen dedicar-me una estoneta de la seva feina per a escoltar-me i aportar tot allò que sabien.


Francina Jaume Guardiola.
Bunyola, estiu de 2011 

                                                                              
Aclariments sobre els criteris de transcripció 

Amb la intenció que les converses reflecteixin al màxim el parlar col·loquial de les persones entrevistades, les converses han estat transcrites respectant les construccions, les formes i les paraules del mallorquí popular, propi de totes aquestes persones; només n'hem corregit qualque castellanisme molt evident i innecessari (perquè és ben coneguda dels parlants la paraula corresponent mallorquina). En la qüestió ortogràfica, però, hem respectat els principis de l'ortografia catalana general, sense –per tant– deixar que s'hi reflectissin fenòmens com la iodització (consell i no consei, per exemple), la monoftongació de -ua (aigua i no aigo, qualque i no colque), la pèrdua de -a després de –i– (família i no famili), el tancament de o en u en determinades paraules i posicions (cosí i no cusí), etc. El manteniment de l'ortografia en facilita la lectura per qualsevol persona, sigui del dialecte que sigui o bé sigui nova catalanoparlant per aprenentatge.
Jaume Corbera